045-3598707

Meiltä saa.

2D/3D mallinnukset /3D pistepilvi, isoista ja pienistä alueista (noin 40ha max) ja kohteista ilmakuvista toteutettuna edullisesti.


Kartoitukset  ortokuvina, pysty ja vaakasuuntainen tarkkuus 0-4metriä ja gcp mittaus pisteillä 1-10cm. Ortokuvat sopivat sorakuoppien, valumis vesien, peltojen ja Ympäristön kartoitukseen. Geo tiff ja autocad yhteensopiva kuva ja korkeuskäyrästö


Maa-aineiden tilavuus sekä täyttö mittaukset sekä muut mittaukset ilmakuvista.


Peltojen ja viheralueiden sekä metsien kartoitus.


Saatavilla olevat tiedostomuodot kartoitukseen


  • Orthophoto (GeoTIFF)
  • Orthophoto (MBTiles)
  • Orthophoto (Tiles)
  • Surface Model (GeoTIFF)
  • Surface Model (Tiles)
  • Point Cloud (LAZ)
  • Textured Model


3D mallinnus 360x150 metrin alueesta 2,7cm/pikselin tarkkuudella.

Esimerkki on huononnetulla resoluutiolla.

Kartoitus / orthokuva esimerkkejä.


Kuvissa sama alue eri tavalla esitettynä.