Hangon ilmakuvaus

  045-3598707

Meiltä saa.

3D mallinnukset isoista kohteista ilmakuvista toteutettuna edullisesti.


Kartoitukset  ortokuvina, pysty ja vaakasuuntainen tarkkuus 0-4metriä ja gcp pisteillä alle 10cm. Ortokuvat sopivat sorakuouppien, peltojen ja Ympäristön kartoitukseen. Autocad yhteensopiva kuva ja korkeuskäyrästö


Maa-aineiden tilavuus sekä täyttö mittaukset sekä muut mittaukset ilmakuvista.


Peltojen ja viheralueiden sekä metsien kartoitus ja biomassan laskenta ja kasvun seuranta.


Saatavilla olevat tiedostomuodot kartoitukseen


Georeferenced Image

A file that represents the full orthomosaic image and its associated world file.
3D Model
This is a universally accepted file format. This format represents the position of each vertex, the UV position of each texture coordinate vertex, vertex normals, and the faces that make each polygon defined as a list of vertices, and the texture vertices; this represents 3D geometry.
DSM
A file containing elevation values representing the terrain height.
Triangle Mesh
A computer file format known as the Polygon File Format. The file format describes an object as a list of nominally flat polygons. There are a variety of properties that can be stored such as color, transparency, surface normals, texture coordinates and data confidence values.
Point Cloud
The LAS file format is a public file format for the interchange of 3-dimensional point cloud data data between data users. Although developed primarily for exchange of LIDAR point cloud data, this format supports the exchange of any 3-dimensional x,y,z tuplet.
DXF
DXF is a CAD data file format first developed by Autodesk for the purpose of data interoperability between AutoCAD and other programs. This format will enable the usage of 3D data in CAD software
KML Tile Se
A zip file containing KML referencing PNG tiles that can be imported into applications such as Google Earth and Google Maps.
3D mallinnus / youtube


3D mallinnus 360x150 metrin alueesta 2,7cm/pikselin tarkkuudella.

Esimerkki on huononnetulla resoluutiolla.

Kartoitus / orthokuva esimerkkejä.


Kuvissa sama alue eri tavalla esitettynä.